informator DWÓR CZARNECKIEGO Kolonia Poros?y 54a - Szegółowe dane firmy - Informator Weselny

DWÓR CZARNECKIEGO

Tel: 85 6637 400
Adres: Kolonia Poros?y 54a

£adowanie mapki

powiększ mape

Na Podlasiu, niedaleko Bia?egostoku, przy trasie wylotowej w kierunku Warszawy, znajdziecie Pa?stwo miejsce magiczne, w którym zatrzyma? si? czas. Zegary wskazuj? tu ci?gle z?oty wiek szlachecki.
Je?li pragniecie poczu? ten klimat, odwied?cie koniecznie nasz „Dwór Czarneckiego”. Tradycyjny wystrój wn?trz nape?nionych przepychem, staropolskie potrawy i znana z dawien dawna go?cinno?? jego gospodarzy, czyni? go otwartym dla wszystkich spragnionych b?ogiego spokoju i odrobiny wypoczynku.
Jest wiele wspania?ych miejsc, jednak tylko nieliczne z nich mog? zaoferowa? tak niepowtarzaln? atmosfer?, jak? mo?na znale?? w hotelu „Dwór Czarneckiego”.

Nasza oferta:
Hotel
Restauracja
Sale Bankietowe
Konferencje/szkolenia
Catering
Wellness&

« powrót