informator Og這szenia - Informator Weselny

Ogloszenia

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Gdy czas szybko ucieka a termin ?lubu coraz bli?ej. Gdy nie ma jeszcze zaprosze? a trzeba za nied?ugo zabra? si? za wr?czanie ich go?ciom. Gdy ceny zaprosze? s? zbyt wysokie na Wasz portfel. Nie szukajcie ju? d?u?ej! Tanie zaproszenia ?lubne z ekspresow? realizacj? wykonania, pe?n? personalizacj? zaprosze?, wysok? jako?ci? zaprosze? ?lubnych, bardzo szerokim wyborem – znajdziecie w naszym sklepie: www.jumika.com.pl Oferujemy na przyk?ad laserowe zaproszenia ?lubne, modele ze wst??k?, rulony, zaproszenia - kalendarze i wiele innych wzor闚. Aby ca?a oprawa ?lubu i wesela by?a taka sama – proponujemy wykonanie r闚nie? dodatk闚 weselnych: winietek, zawieszek, menu, plan闚 sto?闚 czy kotylion闚. Wszystko to przy zachowaniu jednolitej kolorystyki i wzornictwa – zgodnie z zamawianymi zaproszeniami ?lubnymi. Nie czekajcie d?u?ej – zapraszamy do zakup闚 na jumika.com.pl
Cena: od 1,50z?
Dodano: 2014-01-15
Dekorujemy ?wiat?em Wasze najwa?niejsze dni.. Nasze us?ugi dedykujemy wszystkim, kt鏎zy wa?ny dla siebie dzie? i uroczysto?? chc? sprawi? jeszcze bardziej wyj?tkowymi. Dzi?ki profesjonalnemu systemowi o?wietle? mo?emy i potrafimy aran?owa? wn?trza ?wiat?em tak, aby wydoby? z nich maksimum pi?kna i nada? niepowtarzalnego charakteru. Miejsca takie jak sale weselne, restauracje, sale balowe czy te? ka?de inne, w kt鏎ych planujesz zorganizowa? swoj? uroczysto?? mog? zmieni? si? nie do poznania dzi?ki dekoracjom ?wietlnym. Dekoracje ?wiat?em zapewniaj?: - niepowtarzalny wygl?d wn?trz - dowolno?? aran?acji przestrzeni ?wiat?em - dyskretny, a zarazem efektowny klimat - wyj?tkowe zdj?cia i filmy video - kilkadziesi?t urz?dze? w technologii LED - sterowanie cyfrowe w trakcie trwania uroczysto?ci Zapraszamy na nasz? stron? www i fanpage na fb. www.dekoracjeswiatlem.com https://www.facebook.com/dekoracjeswiatlemcom
Cena:
Dodano: 2013-12-12
Arteo Studio oferuje Pa?stwu us?ug? wideofilmowania ?lubu oraz wesela. www.arteostudio.pl Oferujemy rabat dla par, kt鏎e zamawiaj? kompleksow? obs?ug? wideo&foto Film realizujemy za pomoc? wysokiej klasy lustrzanek cyfrowych (DSLR). Wspania?e odwzorowanie kolor闚, wysoka czu?o?? kamery w sytuacjach nocnych, doskona?a stabilizacja drga?, to czynniki techniczne decyduj?ce o tym, ?e film zrealizowany w Arteo Studio spe?ni najwy?sze kryteria jako?ciowe i przez wiele lat b?dzie s?u?y? w domowej wideotece. Filmy, kt鏎e realizujemy mog? sk?ada? si? z nast?puj?cych element闚: * wst?p z animacj? zdj?? * wst?p re?yserowany wg scenariusza * film w?a?ciwy o d?ugo?ci od 40 min do 2,5h * teledysk weselny - skr鏒 wydarze?, d?ugo?? do 4 minut * reporta? przed?lubny, np. re?yserowany spacer, obiad, zakupy * wywiady z uczestnikami wesela Nagrane p?yty zawieraj? bezpo?redni dost?p do poszczeg鏊nych scen uruchamianych z wygodnego menu. Wykonujemy indywidualny nadruk na p?ytach i ok?adce zaprojektowany specjalnie na potrzeby konkretnego zam闚ienia. Ka?de zlecenie mo?e by? odpowiednio modyfikowane w zale?no?ci od ?ycze? klienta. Ceny us?ug wideofilmowania wahaj? si? od 1 ty? - ok. 3 ty? z? w zale?no?ci od wybranego pakietu weselnego b?d? indywidualnych ?ycze? klienta. Przyk?adowy cennik proponowanych pakiet闚 weselnych dost?pny jest na stronie: www.arteostudio.pl
Cena: 1000-2700
Dodano: 2013-11-22
Aby Tw鎩 ?lub by? jeszcze bardziej wyj?tkowy! Proponujemy opraw? muzyczn? ceremonii przez kwartet smyczkowy,trio,duet lub skrzypce solo. www.kwartetrokokoko.pl
Cena: 150 - 1000z?.
Dodano: 2013-11-19
Profesjonalni animatorzy zajm? si? dzie?mi go?ci w czasie wesela, szczeg鏊nie je?li jad? z daleka:-) Po?o?ymy maluchy spa? i dopilnujemy ich bezpiecze?stwa, a? do powrotu rodzic闚 podlasianka@op.pl
Cena: indywidualnie
Dodano: 2013-11-10
Jeste?my dwuosobowym zespo?em, organizuj?cym opraw? muzyczn? wszelkiego rodzaju imprez okoliczno?ciowych. Pierwszym filarem duo jest zawodowy Dj Ales, kwalifikacje kt鏎ego s? potwierdzone certyfikatem Deejay Mix Clubu i dyplomem o uko?czeniu profesjonalnej szko?y DJ-闚 w Warszawie. Dj Ales od wielu lat prowadzi w?asne audycje w radiu i buduje pomy?ln? karier? klubow?. Drugim filarem jest MC Alejandro, zawodowy dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz wieloletni Mistrz Ceremonii, udzielaj?cy si? jako konferansjer zar闚no podczas imprez prywatnych, firmowych, jak i na r?nego rodzaju festiwalach. Pracowa? m.in podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego i European Film Awards. Co robimy? Zajmujemy si? profesjonaln? opraw? muzyczn? imprez: rodzinnych, towarzyskich i firmowych, pokaz闚 mody, spotka? biznesowych i bankiet闚, przyj?? weselnych, poprawin, studniowek, za?lubin itp. oraz imprez tanecznych (dyskoteki, urodziny, imieniny, jubileusze, Sylwester, Walentynki itp. Co nas wyr?nia? ?wie?o?? umys?u i niebanalne podej?cie do oprawy imprez, kwalifikacje muzyczne i do?wiadczenie pracy w mediach. W odr?nieniu od wi?kszo?ci DJ闚 z bran?y nie puszczamy muzy z playbacku – jest w ca?o?ci miksowana na ?ywo! Mixtura – to r闚nie? pe?na kultura. Prowadzimy imprez? inteligentnie i na poziomie.
Cena: 1800
Dodano: 2013-10-30