informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

WYBÓR GARNITURU

       Garnitur Pana M?odego musi by? dopasowany do stroju Panny M?odej. Powinni oni tworzy? zgran? par? nie tylko pod wzgl?dem charakterów, ale równie? (w dniu ?lubu) pod wzgl?dem stroju. Strój Pana M?odego mo?e tradycyjny (garnitur) lub wspó?czesny (frak lub smoking).


       Je?eli Panna M?oda postanowi?a za?o?y? bia?? sukni?, garnitur Pana M?odego powinien by? w ciemnym kolorze: czarnym, granatowym lub ciemnoszarym (aktualnie modne s? w?a?nie ciemne tonacje w delikatne pr??ki). Garnitur powinien sk?ada? si? z 3 elementów, tzn. spodni, kamizelki i marynarki. Marynarka powinna by? zapinana na 3 lub 4 guziki, kamizelka za? mo?e by? z tego samego materia?u co marynarka, lub – co jest coraz cz??ciej zauwa?ane – z ozdobnego ?akardu, m. in. w kolorach ??cz?cych czer? ze zgaszonym srebrem czy fiolet z delikatnym z?otem.
       Do skompletowania ca?o?ci stroju Pana M?odego potrzebna jest oczywi?cie bia?a koszula oraz ozdobny krawat, musznik (przypominaj?cy wygl?dem krótki, podwójny krawat) lub klasyczna muszka, która jednak powoli przestaje by? w modzie.
       Je?eli natomiast Panna M?oda wyst?pi w sukni innego koloru ni? biel, Pan M?ody mo?e wybra? garnitur w kolorach pastelowych (np. be?owy, szarob??kitny, delikatnie rozja?niony szary), do tego ozdobn? kamizelk? i  krawat. Pana M?ody mo?e równie? na t? wyj?tkow? okazj? za?o?y? bardziej wyszukany strój, np.:
- surdut (zwykle czarny lub ciemnoszary), do niego koniecznie bia?? koszul?, jasn? kamizelk?, spodnie w pr??ki, a zamiast krawatu – fular, zwany równie? ascotem (jest to rodzaj chustki z delikatnej tkaniny, spi?tej efektown? szpil?, noszony do rozpi?tych pod szyj? koszul) lub musznik,
- smoking (najcz??ciej w kolorze czarnym, burgundu lub granatu), do którego nie zak?ada si? kamizelki, tylko specjalny pas smokingowy. Do tego bia?? koszul? z ?amanym (lub klasycznym) ko?nierzykiem, z zapinanymi na spinki mankietami oraz muszk? w kolorze pasa,
- frak, b?d?cy najbardziej eleganckim m?skim strojem. Klasyczny frak jest czarny, z d?ugimi po?ami, do niego powinno si? za?o?y? ?nie?nobia?? koszul? usztywnion? gorsetem z wywini?tymi mankietami z ozdobnymi szpilkami, bia?? kamizelk?, bia?? muszk? (koniecznie wi?zan?) oraz bia?e r?kawiczki, czarne lakierki i spodnie z lampasami.

       Je?eli chodzi o kolorystyk? ?lubnych koszul, to podobnie jak w przypadku sukni ?lubnych, najcz??ciej wybieranymi s? koszule bia?e, cho? coraz popularniejsze staj? si? koszule w kolorze ecru – zw?aszcza, gdy suknia Panny M?odej jest w tym samym kolorze. Modne s? równie? koszule w jasnych barwach pastelowych, np. seledyn, delikatny ró? czy blady b??kit.
       Przysz?y Pan M?ody, aby wygl?da? naprawd? pi?knie i mie? dobrze dopasowany strój do sukni Panny M?odej, powinien przede wszystkim pami?ta?, ?e:
- buty powinny by? sznurowane i dopasowane kolorystycznie do stroju,
- skarpetki nale?y dobiera? do koloru butów b?d? spodni,
- spodnie powinny si?ga? tu? nad lini? butów, nogawki maj? si? lekko za?amywa?, opieraj?c si? o przód buta,
- koszula mo?e wystawa? poza r?kaw marynarki tylko o 1,5-2 cm,
- do butonierki mo?na w?o?y? kwiatek lub chusteczk? w kolorze kamizelki.

« powrót