informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

WI?ZANKA ?LUBNA

       Wybór odpowiedniego bukietu ?lubnego nie jest ?atw? spraw?, poniewa? nie mo?e to by? przypadkowy bukiet kwiatów. Nale?y wzi?? pod uwag? wiele ró?nych czynników, m. in. rodzaj i kolor sukni a nawet wzrost Panny M?odej. Wi?zanka ?lubna powinna ??czy? Pann? M?od? i Pana M?odego, musi by? wi?c starannie dobrana do ich strojów. Wa?na jest zarówno forma i styl bukietu, jak i wchodz?ce w jego sk?ad kwiaty i ich kolory.

       Wi?zanki ?lubne maj? najcz??ciej form? kulist?, wyd?u?on? lub sp?ywaj?c?, do których wybierane s? m. in. ró?e, kalle i storczyki. Wybieraj?c gatunek kwiatów i form? wi?zanki, nale?y wzi?? pod uwag? m. in.:
- kolor sukni Panny M?odej – przewa?nie suknie ?lubne s? w kolorze bia?ym lub ecru, je?eli jednak pojawiaj? si? w nich np. b??kitne ozdoby, dobrze jest powtórzy? ten sam motyw kolorystyczny w bukiecie,
- dodatki, czyli makija?, rodzaj uczesania, kolor w?osów,
- rodzaj sukni – inne wi?zanki pasuj? do prostych sukienek, inne do bardziej zdobionych, np. koronkami,
- sylwetk? Panny M?odej – nie nale?y np. wybiera? du?ych bukietów, z?o?onych z wielkiej ilo?ci kwiatów w sytuacji, gdy Panna M?oda jest niska.

« powrót