informator Porady i Artykuły - Informator Weselny

KILKA PRZEPISÓW NA UDANY ?LUB

       Aby zaoszcz?dzi? sobie niepotrzebnych nerwów, przyszli Pa?stwo M?odzi powinni rozpocz?? przygotowania do tej najwa?niejszej w ?yciu ceremonii odpowiednio wcze?nie.
Oto kilka rad, kiedy nale?y o czym pami?ta?:

12 miesi?cy wcze?niej:
- og?osi? zar?czyny,
- ustali? dat? ?lubu,
- zdecydowa?, czy ?lub ma by? konkordatowy, czy cywilny,
- zarezerwowa? termin ?lubu (w ko?ciele lub w Urz?dzie Stanu Cywilnego),
- sprawdzi?, w jakim terminie nale?y odby? nauki przedma??e?skie,
- zarezerwowa? sal? na przyj?cie weselne,
- wybra? zespó? b?d? DJ'a,
- zarezerwowa? fotografa.

6 miesi?cy wcze?niej:
- dokona? wyboru sukni ?lubnej (na niektóre modele trzeba czeka? nawet 2-3 miesi?ce),
- ustali? wst?pn? list? go?ci.

5 miesi?cy wcze?niej:
- pan m?ody powinien wybra? garnitur,
- zacz?? przygotowanie niezb?dnych dokumentów,
- dokona? wyboru zaprosze?,
- zdecydowa?, kto b?dzie ?wiadkami ?lubu,
- przygotowa? list? prezentów (je?eli chcemy).

4 miesi?ce wcze?niej:
- zarezerwowa? urlopy na podró? po?lubn?,
- zaplanowa?, gdzie pojecha? w podró? po?lubn?,
- ewentualnie zapisa? si? na kurs ta?ca.

3 miesi?ce wcze?niej:
- zastanowi? si?, jakim pojazdem para m?oda pojedzie do ?lubu,
- odebra? dokumenty z Urz?du Stanu Cywilnego,
- zacz?? rozwo?enie (i wysy?anie) zaprosze?,
- zamówi? obr?czki,
- dokona? rezerwacji transportu (np. autokar) i miejsc noclegowych dla go?ci.

2 miesi?ce wcze?niej:
- ustali? szczegó?y uroczysto?ci,
- zarezerwowa? organist?,
- przygotowa? dokumenty w ko?ciele,
- umówi? si? na próbne wizyty z kosmetyczk? i fryzjerk?.

1 miesi?c wcze?niej:
- za?atwi? reszt? formalno?ci z dokumentami,
- wybra? kwiaciarni? i zamówi? kwiaty (wi?zanki dla panny m?odej i ?wiadkowej, butonierki dla pana m?odego i ?wiadka),
- ustali? menu i kupi? alkohol,
- zamówi? tort weselny (w sytuacji, gdy dany lokal nie posiada tortu w swojej ofercie),
- uzgodni? dok?adn? dat? i godzin? wizyty u kosmetyczki i fryzjerki.

2 tygodnie wcze?niej:
- uaktualni? list? go?ci,
- dokona? generalnej przymiarki strojów z fryzur? i makija?em,
- skompletowa? drobiazgi: rajstopy, skarpetki, kosmetyki itp.

1 tydzie? wcze?niej:
- dobrze si? bawi? na wieczorze kawalerskim i panie?skim,
- przygotowa? obr?czki, dokumenty itp.,
- przygotowa? kosmetyczk? panny m?odej.

1 dzie? przed ?lubem:
- odpowiednio ustawi? sto?y (ewentualnie przygotowa? równie? karteczki z nazwiskami go?ci),
- sprawdzi? kosmetyczk? z drobiazgami, obr?czki, dokumenty,
- odebra? tort,
- zaplanowa? ?lubny poranek i i?? wcze?nie spa?.

DZIE? ?LUBU:
- odebra? wi?zanki i butonierki,
- pami?ta? o obr?czkach,
- NIE STRESOWA? SI? !!!

« powrót